med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

 


Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att arbeta i ett av samhällets viktigaste yrken? Bli grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6! En grundlärarexamen vid universitetet ger dig en mycket eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på utbildade lärare är stor.

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år.  Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Teorier om lärande genomsyrar utbildningen bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

Se filmen "Våga vara nyfiken" (2:05 min). Lars Forsberg, som är lärare och ansvarig för grundlärarprogrammet 4-6, berättar om programmet.


Undrar du hur det är att plugga till Grundlärare 4-6, egentligen?
Ställ en fråga till Stefan som är student på Grundlärarprogrammet 4-6

och se filmen med Stefan (3:31 min)

 

 

Anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 startar höstterminer och vårterminer. Välkommen med din ansökan mellan 15 mars - 15 april inför höstterminen, och  mellan 16 september - 15 oktober inför vårterminen!

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A

Läs mer om:

 

Programmets innehåll

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Dessa ämnen/delar ingår i programmet:

 • Matematik 30 hp
 • Svenska 30 hp
 • Engelska 30 hp
 • Valbart ämne/ämnesområde 30 hp (naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, bild eller idrott & hälsa)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp, mer information om VFU nedan
 • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp, UVK innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket och du får studera skolan som pedagogisk och didaktisk miljö för barn/elever och lärare
 • Självständigt arbete 15 hp på grundnivå
 • Självständigt arbete 15 hp på avancerad nivå

 

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i lärarutbildningen. Under VFU:n möter du din blivande profession och den pedagogiska verksamheten i en kommun i Stockholms län.

Under utbildningens gång deltar du successivt mer självständigt, allteftersom du får mer kunskaper och erfarenheter. Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter. Notera att VFUn sker på heltid i skolan, du kommer att följa din VFU-handledares hela arbetsdag. När du påbörjar din lärarutbildning tilldelas du en kommun samt en skolplacering för din VFU.

 

Mer information