Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 4. Utbildning
 5. Program & kurser
 6. Program
 7. Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPUFU)

för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

INGEN YTTERLIGARE ANTAGNING ÄR PLANERAD TILL DETTA PROGRAM.

För att du brinner för ditt ämne och för att varje dag få någon att känna sig sedd och viktig

 

Utbildningen vänder sig till dig som har en forskarexamen samt ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan. KPU för forskarutbildade  ges av Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Genom KPUFU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen. Inom KPUFU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik. Utbildningen erbjuds på förhöjd helfart och startar: VT-17, VT-18, VT-19 och VT-20.

Du kommer att läsa kurser på olika institutioner på Stockholms universitet och KTH. Programmet omfattar tolv månaders sammanhängande heltidsstudier/förhöjd studietakt. 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet ges på distans med 10-11 campusförlagda träffar. Observera att studierna även pågår under sommaren.

 

Undrar du hur det är att jobba som ämneslärare?

Helena Dalivin och Jannike Kohinoor är högstadielärare på Mälarhöjdens skola, de använder gärna digitala verktyg i undervisningen. Se filmen med Helena och Jannike:

 


Anmälan

Välkommen med din anmälan mellan 16 september - 15 oktober. Innan du anmäler dig läs igenom informationen om behörighet nedan.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om programmet och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet, du hittar även utbildningsplan här:

OBS! Du måste ladda upp/skicka in din forskarexamen på antagning.se. Meriter på forskarnivå förs inte över automatiskt från Ladok.

 

Behörighet

Examen på forskarnivå (licentiat eller doktor), Engelska 6 och Svenska 3, eller motsvarande samt ämneskunskaper i ett till tre undervisningsämnen enligt följande:

 • För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik.
 • För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 60 hp i matematik, fysik, kemi eller teknik.
 • För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 45 hp i två av ämnena matematik, fysik, kemi eller teknik.
 • För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp i något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik
 • För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.

Notera:

 • Naturkunskap 90 hp är endast möjligt i kombination med biologi eller kemi.
 •  Inom KPU för forskarutbildade går det endast kombinera ämnena: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik - inte geografi.

Ämneskrav

För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista (listan gäller för såväl KPUFU som KPU):


Förhandsbedömning

Vi har tyvärr ingen möjlighet att göra förhandsbedömningar.

 

Urval

Behörighet i flera ämnen ger högre poäng. Forskarexamen i matematik ger högre poäng. Sökande med behörighet i undervisningsämne som inte är inom samma ämnesområde som forskarexamen prioriteras sist.

 

Utbildningsbidrag

Alla som blivit antagna till utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25.000 kr/mån till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. 

Beloppet är skattepliktigt och förutsätter studier på heltid. Efter sex månader granskas studiemeriterna innan beslut fattas om bidrag för återstående del av utbildningen. Läs mer i förordningstexterna.

Observera att du måste ansöka både till programmet och ansöka om utbildningsbidrag.

När ansöker jag om bidrag?

Du  ansöker om bidraget vid programintroduktionen vid kursstart. Obs! utbetalning av bidraget sker en månaden i efterhand, det vill säga första utbetalning kommer i slutet av februari och avser då cirka en halv månad, 16 januari - 31 januari.

 

Ämneslärarexamen

Beroende på dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller mot gymnasieskolan. För information om ämneskrav, omfattning och innehåll se behörighet

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp). Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp eller 60 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i ett eller två ämnen. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.

Examen på grundnivå eller avancerad nivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne och med inriktning mot årskurs 7-9 i två ämnen avläggs på grundnivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå.

Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

 

Mer information

 

TILL TOPPEN AV SIDAN

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa