Engelska 6 och Svenska 3, eller motsvarande samt ämneskunskaper i ett till tre undervisningsämnen, se nedan.  Söker du in med två eller tre ämnen ska ämnesstudierna inkludera ett självständigt arbete på 15 hp.

  • För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp i matematik.
  • För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 60 hp i matematik, fysik, kemi eller teknik.
  • För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 45 hp i två av ämnena matematik, fysik, kemi eller teknik.
  • För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp i något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller naturkunskap.
  • För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 respektive 90 hp i två av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, naturkunskap eller teknik.

Naturkunskap 90 hp är endast möjligt i kombination med biologi eller kemi.

Teknik och geografi är inte är möjliga som enda ämnen, utan måste kombineras med annat ämne/ämnen.


För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista: