för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 hp

 

 

Vill du bli lärare? Har du redan ämnesstudier från universitet/högskola? Då kan KPU passa dig.

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen. Inom KPU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

 

 

Se filmen ovan om KPU vid Stockholms universitet (3 min).

Inom KPU kommer du att läsa kurser på flera olika instituioner på Stockholms universitet. Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen har nära koppling till Sveriges största forskningsmiljö inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Läs mer om programmet på Studiegång
 

Film - Katarina hittade sitt drömjobb

Först blev Katarina civilingenjör. Sedan hittade hon sitt drömjobb. Som lärare i matte och kemi. Se filmen med Katarina - för det vidare (1:33 min).


Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp).

Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp eller 60 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

OBS! Till hösten 2018 kommer en förändring att ske som gäller poängantal för dig som söker till KPU med två ämnen. I ditt första ämne behöver du minst 90 hp och ditt andra ämne minst 60 hp. Se mer information under behörighet.

 

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i  ett eller två ämnen. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.
 

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne avläggs på grundnivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå. För att vara behörig till denna utbildning behöver du ha skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp. En examen på avancerad nivå ger dig möjlighet till forskarstudier.

Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.
 

Mer information


Har du forskarutbildning?

Se information om Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 

Är du intresserad av att gå en motsvarande utbildning för lärarexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora?
Läs mer:
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik