Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

 

Vill du bli lärare? Har du redan ämnesstudier från universitet/högskola? Då kan KPU passa dig.

KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen. Inom KPU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

 

Film - Katarina hittade sitt drömjobb

Först blev Katarina civilingenjör. Sedan hittade hon sitt drömjobb. Som lärare i matte och kemi. Se filmen med Katarina #för det vidare (1:33 min).

 

 

Inom KPU kommer du att läsa kurser på flera olika institutioner på Stockholms universitet. Utbildningen har nära koppling till Sveriges största forskningsmiljö inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Inom ramen för programmet är det möjligt att komplettera med 30 hp ämnesstudier för utökad lärarbehörighet under en frivillig fjärde termin.


Anmälan

Programmet erbjuds på helfart och startar höstterminer.

Anmäl dig här:

Undervisningsämnen

Dina undervisningsämnen/ditt undervisningsämne väljer du på antagning.se.

OBS! Efter att ansökan stängt kan du inte ändra undervisningsämne.

Urvalskriterier

Platserna på programmet fördelas genom ett seriellt urval, det vill säga platserna går till en urvalsgrupp i taget.

  1. Forskarutbildade* sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  2. Sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  3. Forskarutbildade* sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.
  4. Sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.

* Du måste ladda upp/skicka in din forskarexamen på antagning.se. Meriter på forskarnivå förs inte över automatiskt från Ladok.

Här kan du läsa mer om anmälan och antagning

Nedan kan du läsa om behörighet

 

Behörighet 

180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett relevant skolämne inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.
Engelska 6 och Svenska 3 eller motsvarande.

Ämneskunskaper i ett till tre skolämnen enligt följande:

  • För årskurs 7-9 med ett skolämne, 90 hp i biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.
  • För årskurs 7-9 med två skolämnen, 90 resp 60 hp i biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.
  • För årskurs 7-9 med tre skolämnen, 90 hp i biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik samt 45 hp vardera itvå av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik.
  • För gymnasieskolan med ett skolämne, 120 hp i något av ämnena biologi, fysik, geografi, kemi, matematik,naturkunskap eller teknik
  • För gymnasieskolan med två skolämnen, 120 resp 90 hp i två av ämnena biologi, fysik, geografi, kemi,matematik, naturkunskap eller teknik.

Naturkunskap som 90 hp-ämne är endast möjligt i kombination med biologi eller kemi.

Teknik och geografi är inte är möjliga som enda ämnen, utan måste kombineras med annat ämne/ämnen.

För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista:

 

Programstruktur och studiegång

Här hittar du information om programmets upplägg, studiegång termin för termin, kursplaner med mera.

 

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i lärarutbildningen. Under VFU:n möter du din blivande profession och den pedagogiska verksamheten i en kommun i Stockholms län.

Under utbildningens gång deltar du successivt mer självständigt, allteftersom du får mer kunskaper och erfarenheter. Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter. Notera att VFUn sker på heltid i skolan, du kommer att följa din VFU-handledares hela arbetsdag. När du påbörjar din lärarutbildning tilldelas du en kommun samt en skolplacering för din VFU.

 

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp).

Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp eller 60 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

 

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i  ett eller två ämnen. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.
 

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne avläggs på grundnivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå. För att vara behörig till denna utbildning behöver du ha skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp. En examen på avancerad nivå ger dig möjlighet till forskarstudier.

Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

 

Mer information