i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik eller naturvetenskap? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans.

 

Titta på film ovan om magisterprogrammet (1minut och 50 sekunder).

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder magister- eller masterprogram i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med matematiskt alternativt naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang. Programmen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans. Utbildningarna ges på halvfart.

Masterprogrammen omfattar 120 hp, varav ett självständigt arbete om 30 hp. Magisterprogrammen omfattar 60 hp, varav ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information om programmens uppläggning se respektive programs utbildningsplan.

Du söker magister- och masterutbildning via antagning.se

 

Mer information

Klicka på länkarna för mer information om:


Utvärdering av master i matematikämnets didaktik

Huvudområdet matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Läs mer om utvärderingen

 

Kontakt

Studievägledning
E-post: studievagledning@mnd.su.se

Programansvarig: Kerstin Pettersson, kerstin.pettersson@mnd.su.se