Magister- och masterutbildning

Magister- och masterutbildning

 

i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik eller naturvetenskap? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder magister- eller masterprogram i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med matematiskt alternativt naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang. Programmen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans. Utbildningarna ges på halvfart.

Masterprogrammen omfattar 120 hp, varav ett självständigt arbete om 30 hp. Magisterprogrammen omfattar 60 hp, varav ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information om programmens uppläggning se respektive programs utbildningsplan.

Film om magisterprogrammet (1minut och 50 sekunder).

 

 

Anmälan

Magister- och masterutbildning i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik startar höstterminer. Du gör din anmälan via länkarna nedan.

Välkommen med din ansökan mellan 15 september - 15 oktober!

Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

 

Läs mer om:

 

Kurser

I programmen ingår obligatoriska kurser, valbara kurser i huvudområdet, valfria kurser samt ett självständigt arbete.


Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna innefattar två kurser i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik (ges under höstterminer) samt två kurser i forskningsmetod (ges under vårterminer). De obligatoriska kurserna kan läsas på distans med ca 3 campusträffar per kurs. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet. Kursplaner till de obligatoriska kurserna hittar du via respektive länk nedan.

Valbara kurser

I magisterprogrammen ryms inga valbara kurser.

I masterprogrammen ingår 30 hp valbara kurser som väljs från en lista.
Valbara kurser är kurser på avancerad nivå i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik.  Vissa av kurserna ges på distans med fåtal campusträffar. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.


Valfria kurser

I masterprogrammen ingår 30 hp valfria kurser och i magisterprogrammen ingår 15 hp valfria kurser. Valfria kurser väljs bland ordinarie kursutbud vid Stockholms universitet eller andra lärosäten. Valfria kurser kan läsas på grundnivå och avancerad nivå. Du kan välja kurser även i andra ämnen, t ex pedagogik, matematik eller något naturvetenskapligt ämne. Du ansvarar själv för att söka de valfria kurserna och det krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Du har också möjlighet att använda kurser du redan läst om de inte ingår i din lärarexamen. Diskutera i så fall detta med programmens studievägledare.
 

Självständigt arbete

Som sista del i programmen genomförs ett självständigt arbete. I masterprogrammen ingår ett självständigt arbete på avancerad nivå om 30 hp. I magisterprogrammen ingår ett självständigt arbete på avancerad nivå om 15 hp. Kursplaner till kurser i självständigt arbete hittar du via länkarna nedan.


Läs mer om:

 

Kurstider för de obligatoriska kurserna

Studietid: Dag, torsdagar
Antal obligatoriska fysiska träffar: ca 3 st per kurs
Studietakt: 50 %
Undervisningsspråk: Svenska, viss undervisning på engelska kan förekomma.
Ort: Stockholm, Frescati.
Ansökan sker via  antagning.se

 


Utvärdering av master i matematikämnets didaktik

Huvudområdet matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Läs mer om utvärderingen

 
Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledning
Maria Backteman
E-post: studievagledning@mnd.su.se

Programansvarig
Jesús Piqueras
Telefon: 08-1207 6634
E-post:

 

Behörighet

För tillträde till programmen krävs lärarexamen med inriktning mot matematik alternativt naturvetenskap, eller motsvarande.

För behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande.

Vår forskning ma-didaktik
Vår forskning NV-didaktik