Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder magister- eller masterprogram i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med matematiskt alternativt naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang. Programmen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Studierna är flexibla och vissa kurser kan läsas på distans.

Utbildningarna ges på halvfart. Masterprogrammen omfattar 120 hp, varav ett självständigt arbete omfattande 30–60 hp. Magisterprogrammet omfattar 60 hp, varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 hp. För mer information om programmens uppläggning se respektive programs utbildningsplan.

Du söker magister- och masterutbildning via antagning.se

 

Ansökan, information och utbildningsplan:
Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp
Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

 

Kurser

I programmen ingår obligatoriska kurser och valbara kurser i huvudområdet samt valfria kurser som kan väljas ur universitetets samlade kursutbud på avancerad nivå.

Våra kurser Matematikdidaktik I och Naturvetenskapsämnenas didaktik I kommer att ges här på campus Frescati. Om du vill kan du följa dem på distans med endast någon enstaka träff på campus. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.

 

Obligatoriska kurser:

De obligatoriska kurserna innefattar översiktskurs och fördjupningskurs i matematikämnets resp. naturvetenskapsämnenas didaktik (7,5 + 7,5 hp, ges under höstterminer) samt vetenskaplig teori och forskningsmetoder (7,5 + 7,5 hp, ges under vårterminer).
Naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7.5 hp

Matematikämnets didaktik I, 7.5 hp

Matematikämnets didaktik II, 7.5 hp

Vetenskapsteori i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Avancerad nivå, 7.5 hp

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Avancerad nivå, 7.5 hp

 

Valbara kurser HT14:

I masterprogrammen ingår 15 hp valbara kurser i huvudområdet som deltagarna väljer utifrån eget intresse. Valbara kurser är de fristående kurser på avancerad nivå som ges i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Betygsättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, 7.5 hp

Pragmatiska perspektiv på lärande, 15 hp

Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7.5 hp

 

Valbara kurser VT14:

Extramuralt lärande i naturvetenskap, 7.5 hp

Bedömning och betygssättning i naturvetenskap, 7.5 hp

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7.5 hp

Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7.5 hp

Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp

 

Valfria kurser:

Valfria kurser väljs bland ordinarie kursutbud på avancerad nivå vid Stockholms universitet eller andra lärosäten. Det är möjligt att, efter samråd med studierektor, läsa kurser på grundnivå. Detta gäller till exempel om du vill fördjupa dina kunskaper i matematik genom att läsa en grundläggande kurs i matematik som del av din matematikdidaktiska magister- eller masterutbildning. Du ansvarar själv för att söka de valfria kurserna. I masterprogrammen ingår upp till 45 hp valfria kurser och i magisterprogrammen ingår upp till 15 hp valfria kurser.

 

Kurstider för de obligatoriska kurserna

Studietid: Dag, torsdagar
Antal obligatoriska fysiska träffar: ca 3 st per kurs
Studietakt: 50 %
Undervisningsspråk: Svenska, viss undervisning på engelska kan förekomma.
Ort: Stockholm, Frescati.
Ansökan sker via  antagning.se

Mer information om kurserna finns på kurshemsidorna.

 

Behörighetskrav

För tillträde till programmen krävs lärarexamen med inriktning mot matematik alternativt naturvetenskap, eller motsvarande. För behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande.

 

Kontakt
Programansvarig: Karim Hamza, karim.hamza@mnd.su.se

Utbildningsadministratör och studievägledare: Marcus Rostamkhani, marcus.rostamkhani@mnd.su.se