OBS! Förlängd ansökningstid till 16 augusti.

 

En workshopserie består av 4 träffar och är indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit  och Python. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå. Du kan även göra ett andra- och tredjehandsval. Workshopserien ”Att programmera med workshops” baseras på, och utgår från, innehållet i webbkursen ”Att programmera”.

Kursdatum

Den första träffen i workshopserien är den 10 september kl. 15-17. Datum för övriga träffar meddelas senare.

Studiegrupper

Deltagarna som följer samma spår indelas i par eller studiegrupper som kan stötta varandra i lärandet och utbyta erfarenheter under det att deltagarna följer kursen.

Workshopträff 1

Träff 1 sker gemensamt för alla deltagare inom workshopserien. Även rektorer och huvudmän bjuds in till den första träffen.
Datum och tid: 10 september kl. 15-17

Innehåll:

 • Introducera programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
 • Introduktion i datalogiskt tänkande.
 • Webbkursen ”Att programmera” beskrivs.
 • Beskrivning av vad som krävs för att få ett kursintyg.
 • Deltagarna delas in i par eller studiegrupper som kan stötta varandra i lärandet och utbyta erfarenheter under det att deltagarna följer webbkursen.
 • Tid avsätts för att komma igång med webbkursen, till exempel att logga in och därefter börja arbeta med ”Att programmera”.

Workshopträff 2

Tid: 1,5 timme/spår
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom del 1 i webbkursen och börjat arbeta i det valda spåret.
Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.  

Workshopsträff 3

Tid: 1,5 timme/spår
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom ungefär hälften av ”Att programmera”
Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • Workshopledaren repeterar grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

Workshopträff 4

Tid: 2 timmar/spår
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom merparten av ”Att programmera”
Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • En introduktion i programmering i undervisningen ges, deltagarna har en gruppdiskussion utifrån spårets film och reflektionsfråga.
 • Workshopledaren ger exempel på hur deltagaren kan arbeta vidare efter kursen och var de kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.
 • Deltagarna utvärderar workshopserien
 • Deltagarna erbjuds ytterligare möjlighet att få handledning i arbetet med kursen.

Målgrupp och förkunskaper

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. I andra hand även till lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering”  eller har motsvarande kunskaper. Webbkursen "Om programmering" finns på Skolverkets hemsida.

Urval

Lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen är prioriterade. Sökande antas i den ordning anmälan kommer in.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 16 augusti 2020. Till anmälan

Kontakt

Studierektor matematikämnets didaktik Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se
08-1207 6599