OBS! Ansökan är fortfarande öppen.

Workshopserien består av 4 träffar och är indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit  och Python. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå. Du kan även göra ett andra- och tredjehandsval. Workshopserien ”Att programmera med workshops” baseras på, och utgår från, innehållet i webbkursen ”Att programmera”.

Kursdatum

Den första träffen i workshopserien är den 10 september kl. 15-17 på distans via Zoom.  Övriga tre tillfällen är på universitetsområdet tisdagen den 29/9 kl.8.30-10.30, måndagen den 2/11 kl. 13.00-15.00 och slutligen fredagen den 27/11 kl.13.00-15.00

Studiegrupper

Deltagarna som följer samma spår indelas i par eller studiegrupper som kan stötta varandra i lärandet och utbyta erfarenheter under det att deltagarna följer kursen.

Workshopträff 1

Träff 1 sker via Zoom för alla deltagare inom workshopserien. Även rektorer och huvudmän bjuds in till den första träffen.
Datum och tid: 10 september kl. 15-17

Innehåll:

 • Introducera programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
 • Introduktion i datalogiskt tänkande.
 • Webbkursen ”Att programmera” beskrivs.
 • Beskrivning av vad som krävs för att få ett kursintyg.
 • Deltagarna delas in i par eller studiegrupper som kan stötta varandra i lärandet och utbyta erfarenheter under det att deltagarna följer webbkursen.
 • Tid avsätts för att komma igång med webbkursen, till exempel att logga in och därefter börja arbeta med ”Att programmera”.

Workshopträff 2

Träff 2 sker på universitetsområdet för alla deltagare inom workshopserien. De som av olika skäl inte kan komma kan delta via Zoom.
Datum och tid: 29 september kl. 8.30-10.30
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom del 1 i webbkursen och börjat arbeta i det valda spåret.
Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.  

Workshopsträff 3

Träff 3 sker på universitetsområdet för alla deltagare inom workshopserien. De som av olika skäl inte kan komma kan delta via Zoom.
Datum och tid: 2 november kl. 13.00-15.00
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom ungefär hälften av ”Att programmera”

Innehåll:

 • Workshopledaren repeterar grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

Workshopträff 4

Träff 4 sker på universitetsområdet för alla deltagare inom workshopserien. De som av olika skäl inte kan komma kan delta via Zoom.
Datum och tid: 27 november kl. 13.00-15.00
Förberedelser: Deltagarna har gått igenom merparten av ”Att programmera”
Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • En introduktion i programmering i undervisningen ges, deltagarna har en gruppdiskussion utifrån spårets film och reflektionsfråga.
 • Workshopledaren ger exempel på hur deltagaren kan arbeta vidare efter kursen och var de kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.
 • Deltagarna utvärderar workshopserien
 • Deltagarna erbjuds ytterligare möjlighet att få handledning i arbetet med kursen.

Målgrupp och förkunskaper

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. I andra hand även till lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken.
Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.
Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” eller har motsvarande kunskaper. Webbkursen "Om programmering" finns på Skolverkets hemsida.

Urval

Lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen är prioriterade. Sökande antas i den ordning anmälan kommer in.

Anmälan

Anmälan går att göra fram till och med 6 september. Till anmälan

Kontakt

Studierektor matematikämnets didaktik Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se
08-1207 6599