Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning elev

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag.

Den kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud eller skräddarsys efter behov och beställning. Uppdragsutbildning är en utbildningsform som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare/motsvarande. Utbildningen kan ge högskolepoäng.

Kontakt

Studierektor
matematikämnets didaktik

Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se
08-1207 6599


Studierektor
naturvetenskapsämnenas didaktik

Auli Arvola Orlander
auli.arvola.orlander@mnd.su.se
08-1207 6596


VFU-studierektor
Veronica Flodin
vfu@mnd.su.se

08-1207 6598