Program & kurser

Sen anmälan till HT-2019

Till våra magister- och masterprogram samt vissa av våra fristående kurser går det att göra en sen anmälan från och med den 15 juli. Du ansöker som vanligt på antagning.se

Läs mer om:

Ola hittade sitt drömjobb

 

Våra utbildningar

Här hittar du som funderar på att söka till våra program eller kurser information

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen erbjuder även fristående kurser, magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet.

Är du redan antagen till en kurs eller program så hittar du istället information på:
Allt du behöver veta om ditt program eller kurs

 

Program & kurser: