Program & kurser

Ola hittade sitt drömjobb

 

Våra utbildningar

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen erbjuder även fristående kurser, magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet.

 

Program & kurser: