Studentråd på MND

Studentrådet är ett forum för kontakt med den institution som är programansvarig för din utbilning (hemvist), MND.  

Du som är student kan vända dig till rådet med till exempel frågor eller förslag som rör din utbildning. Det kan vara allt ifrån studiemiljö till kurslitteratur och utformning av kurser och program. Studentrådet anordnar även studiesociala aktiviteter så som Mattestuga för Matematik I inom grundlärarprogrammet, guidade turer vid Introdagen för Lärarstudenter och annat. Studentrådets möten är öppna för alla lärarstudenter vid MND.


Rådsmedlemmar

 • Hanna Ringqvist, ordförande
 • Håkan Cetin, kassör
 • Jonas Larsson, ledamot
 • Helena Nilsson, ledamot
 • Pamela Lindberg, ledamot
 • Emil Koch, ledamot
 • Ali Kasemi, ledamot
 • Jakob Flisak, ledamot
 • Caroline Persson, ledamot
 • Sara Karlhager, ledamot

 

Representation

Studentrepresentation i olika organ på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och inom Naturvetenskapliga fakulteten:

 • MND:s institutionsstyrelse, ordnarie representanter: Hanna Ringqvist & Jonas Larsson
 • MND:s institutionsstyrelse, suppleant: Helena Nilsson
 • MND:s arbetsmiljöberedning: Sara Karlhager
 • Programrådet för Grundlärarutbildningen 4-6: Håkan Cetin & Pamela Lindberg
 • Programrådet för Ämneslärarprogrammet & KPU inom Naturkunskap, Matematik och Teknik: Emil Koch & Ali Kasemi
 • Fakultetsrådet: Jakob Flisak
 • Beredning för Lärarutbildning NV-området (LUS), ordinarie representtant: Caroline Persson

 

Kontakt

För frågor om studentrådet och studentinflytande kontakta Stockholms Universitets Studentkårs Studiebevakare för lärarutbildningarna:  studiebevakare.larare@sus.su.se