Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen. De är sammansatta av representanter från programansvarig institution, kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor

MND är programansvarig institution för följande programråd:

  • Grundlärarprogrammet  med inriktning årskurs 4–6
  • Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen
  • Kompletterande pedagogisk utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik

 

Ledamöter till programråden för perioden 2016-07-01 till 2019-06-30:


Mer om programråd för lärarutbildningarna