OBS! Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskraven, som t.ex. sjukdom eller andra personliga skäl. Inte heller privatekonomiska skäl kan utgöra grund för att dispens ska beviljas. Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 §  ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Blanketten gäller både kurser som läses inom program och fristående- eller ULV/VAL-kurser. Blanketten skickas  till kursadministration@mnd.su.se. En individuell bedömning gör av varje dispensansökan.

Gör så här:

  • Öppna den digitala blanketten nedan och spara ner den på din dator.
  • Fyll i samtliga ifyllningsbara fält (detta gör du alltså digitalt, direkt i PDF-filen som du sparat på din dator). Blanketter som saknar ifyllda fält handläggs inte. OBS! Det är mycket viktigt att den aktuella kursens kurskod anges samt ditt personnummer.
  • Spara din ifyllda blankett med titeln ”Dispensansökan (Förnamn) (Efternamn)”.
  • Maila din ifyllda blankett till kursadministration@mnd.su.se och skriv ”Dispensansökan (Kurskod)” i ämnesraden.

Vi tar endast emot dispensansökningar på angiven blankett och per mail.

OBS! Dispensansökan behöver den vara inskickad senast 3 veckor innan kursstart för vanligt kurs och 7 veckor innan kursstart för VFU-kurs.