Måndag 27 augusti 2018

Gemensamt för blivande grundlärare 4-6 och ämneslärare ma/nv

Kl. 9.00-10.00 i G-salen

 • Studenterna hälsas välkomna
 • Föreläsning om läraryrket
 • Institutionens personal presenterar sig
 • Information om internationalisering och jämställdhet
 • Studentrådet 
 • Presentation av Insparquen

Endast ämneslärarstudenter ma/nv

Kl. 10.00-12.00 i sal E248/E250

 • Information från programansvarig
 • Information från Studievägledare
 • Aktiviteter
 • Träffa en student som ska börja år 5 på utbildningen

Kl.12.00-13.00

 • Gemensam lunch på ängen, Insparquen bjuder

 

Onsdag 29 augusti

Kl. 9.00-12.00 Sal E248/250

 • Kort information/tips från studievägledare
 • Presentation av de olika ämnena inom programmet
 • Samling i mindre ämnesgrupper

 

Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter:

Fredag 31 augusti

Kl 10.00-12.00 i Aula Magna

 • Rektor hälsar välkommen
  tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsan

 

Insparque

Schema för den "Oförglömliga Insparquen 2018" hittar du på sida/uppslag 4 i: