Ordinarie öppettider för kursadministratörer

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30, besökstiderna är tills vidare inställda p g a Corona.

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

Magdalenas telefontid är inställd måndagen den 28 september

 

 

 

Kursadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Elvira Bergquist

KPU, inklusive samläsande ULV-kurser
Rum: P409
Telefon:  08-1207 6732

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Donjeta Haliti

Grundlärarprogrammet F-3 inklusive samläsande VAL/ULV-kurser
Rum: P413
Telefon: 08-1207 6945

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Magdalena Harnesk

Självständiga arbeten inom Grund F-3, Grund 4-6, KPU och ULV/VAL (ej magister/master och ämneslärarprogrammet) samt valbar kurs inom förskollärarprogrammet.
Rum: P411
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Miriam Huovinen

Forskarutbildning
Rum: E475
Telefon 08-1207 65 83

E-post: forskarutbildning@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6 och Ämneslärarprogrammet  inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, fristående kurser på grundnivå, gamla lärarprogramskurser, Lärarlyftet II samt fristående VAL/ULV-kurser.
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Tentamensadministratör

Frågor om utlämning av tentamen och särskilt stöd vid tentamen. Du kan även hitta information om detta på: Tentamen och stöd.

Följande behöver du uppge i e-postmeddelande respektive ha tillängligt vid telefonkontakt angående återlämning av tentamen:

  • namn och personnummer
  • adress som du vill att vi skickar tentamen till
  • kurskod och anonymkod
  • datum då tentamen skrevs

Telefonnr: 08 – 120 768 48
Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

E-post: registrator@mnd.su.se

 

 

Besöksadress:

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning