Inställda telefon- och mottagningstider 8 juni-20 augusti 2020

Läs om hur du istället kan ha kontakt med kursadministrationen:

 

Ordinarie öppettider för kursadministratörer, från 21 augusti 2020

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30, besökstiderna är tills vidare inställda p g a Corona.

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

 

Kursadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Donjeta Haliti

Grundlärarprogrammet F-3 inklusive samläsande VAL/ULV-kurser
Rum: P413
Telefon: 08-1207 6945

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Magdalena Harnesk

Forskarutbildning samt valbar kurs inom förskollärarprogrammet.
Rum: P411
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6, Ämneslärarprogrammet och KPU inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, fristående kurser på grundnivå, gamla lärarprogramskurser, Lärarlyftet II samt fristående VAL/ULV-kurser.
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Tentamensadministratör

Frågor om utlämning av tentamen och särskilt stöd vid tentamen. Du kan även hitta information om detta på: Tentamen och stöd.

Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

Telefon: 08-1207 65 83
E-post: registrator@mnd.su.se

 

 

Besöksadress:

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning