Besöksadress

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

Ordinarie öppettider för kursadministratörer

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

Magdalenas telefon- och besökstider är inställda vecka 9 (24-28/2) och den 3/3.

 

Utlämning av tentamen

 

 

Kursadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Elvira Bergquist

Självständiga arbeten för lärarstudenter, inklusive VAL/ULV, exklusive ämneslärarprogrammet.
Rum: P409
Telefon: 08-1207 67 32

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Donjeta Haliti

Grundlärarprogrammet F-3 inklusive samläsande VAL/ULV-kurser
Rum: P413
Telefon: 08-1207 6945

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Magdalena Harnesk

Forskarutbildning samt valbar kurs inom förskollärarprogrammet.
Rum: P411
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6, Ämneslärarprogrammet och KPU inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, fristående kurser på grundnivå, gamla lärarprogramskurser, Lärarlyftet II samt fristående VAL/ULV-kurser.
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Tentamensadministratör

Frågor om utlämning av tentamen och särskilt stöd vid tentamen. Du kan även hitta information om detta på: Tentamen och stöd.

Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

Telefon: 08-1207 65 83
E-post: registrator@mnd.su.se

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning