Besöksadress

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

Ordinarie öppettider för kursadministratörer

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

Helenas telefontid är inställd måndagen den 21 oktober och besökstiden är inställd tisdagen den 22 oktober. 

Magdalenas besökstid är inställd torsdagen den 24 oktober.

 

Utlämning av tentamen

 

 

Kursadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Elvira Bergquist

Självständiga arbeten för lärarstudenter, inklusive VAL/ULV, exklusive ämneslärarprogrammet.
Rum: P409
Telefon: 08-1207 67 32

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Donjeta Haliti

Grundlärarprogrammet F-3

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Magdalena Harnesk

Grundlärarprogrammet F-3, inklusive samläsande VAL/ULV-kurser och forskarutbildning.
Rum: P411
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6, Ämneslärarprogrammet och KPU inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, fristående kurser på grundnivå, gamla lärarprogramskurser, Lärarlyftet II samt fristående VAL/ULV-kurser.
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Tentamensadministratör

Frågor om utlämning av tentamen och särskilt stöd vid tentamen. Du kan även hitta information om detta på: Tentamen och stöd.

Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

Telefon: 08-1207 65 83
E-post: registrator@mnd.su.se

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning