Besöksadress

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

Ordinarie öppettider

 

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

 

Magdalenas telefontid är inställd måndagen den 25/3

 

Utbildningsadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Elvira Björkman

Självständiga arbeten för lärarstudenter, inklusive VAL/ULV, exklusive ämneslärarprogrammet.
Rum: P409
Telefon: 08-1207 67 32

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Magdalena Harnesk

Grundlärarprogrammet F-3, inklusive samläsande VAL/ULV-kurser och forskarutbildning.
Rum: E477
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6, Ämneslärarprogrammet och KPU inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, fristående kurser på grundnivå, gamla lärarprogramskurser, Lärarlyftet II samt fristående VAL/ULV-kurser.
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Tentamensadministratör

Frågor om utlämning av tentamen och särskilt stöd vid tentamen. Du kan även hitta information om detta på: Tentamen.

Telefontid: Måndagar 09.30-11.00

Telefon: 08-1207 65 83

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning