Ordinarie öppettider för kursadministratörer

Besökstider
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.30, besökstiderna är tills vidare inställda p g a Corona.

Telefontider
Måndagar 09.30-11.00

Med reservation för tillfälliga förändringar.

 

 

Kursadministratörer

 

Maria Backteman

KPU för forskarutbildade, CL-utbildning, master-/magisterprogram, fristående kurser på avancerad nivå.
Rum: P417
Telefon: 08-1207 6403

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Magdalena Harnesk

Självständiga arbeten inom Grund F-3, Grund 4-6, KPU och ULV/VAL (ej magister/master och ämneslärarprogrammet) samt valbar kurs inom förskollärarprogrammet.
Rum: P411
Telefon: 08-1207 64 96

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Miriam Huovinen

Forskarutbildning
Rum: E475
Telefon 08-1207 65 83

E-post: forskarutbildning@mnd.su.se

 

Helena Sternhoff

Grundlärarprogrammet  4-6, gamla lärarprogramskurser samt Lärarlyftet II
Rum: P415
Telefon: 08-1207 6586

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

Kimmo Vuori

Grundlärarprogrammet F-3 inklusive samläsande VAL/ULV-kurser, Ämneslärarprogrammet  inklusive samläsande VAL/ULV-kurser,
fristående kurser på grundnivå, fristående VAL/ULV-kurser.

Tentamensadministration; följande behöver du uppge i e-postmeddelande respektive ha tillängligt vid telefonkontakt angående återlämning av tentamen:

  •  namn och personnummer
  •  adress som du vill att vi skickar tentamen till
  •  kurskod och anonymkod
  •  datum då tentamen skrevs

Rum: P404-P406
Telefon: 08-1207 6848

E-post: kursadministration@mnd.su.se

 

 

Besöksadress:

Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati
(Svante Arrhenius väg 20 A, 114 18 Stockholm)

 

 

Har du frågor om lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande, kontakta vår Studievägledning