HT-2019

 

Kursansvarig

 

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM8029

Kursplan UM8031

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod  
Schema
 
 
Övrigt