HT-2019

 

Kursansvarig

Jesus Piqueras Blasco

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM7014

Kursplan UM8030

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 191021-191106
Schema
 
HT-19
Övrigt

Kursen startar period C-D  (31/10)