HT-2019

 

Kursansvarig

 

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM7014

Kursplan UM8030

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod  
Schema
 
 
Övrigt