HT-2019

 

Kursansvarig

Jesus Piqueras

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM9102

Kursplan UM9103

Kursplan UM9104

Kursplan UM9105

Kursplan UM9106

Kursplan UM9107

Litteraturlista

 
Registreringsperiod Kursadministration sköter registreringen
Schema
 
 
Övrigt