HT-2019

 

Kursansvarig

Ola Palm, Veronica Jatko Kraft

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019-06-04--2019-06-20
Schema
 
Schema
Övrigt