Civilingenjör och lärare (CL)

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Ämneslärarprogrammet

Magister- och masterprogram

Fristående kurser

ULV

VAL

Doktorandkurser

  

Civilingenjör och lärare (CL)

Förskollärarprogrammet

Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan, kurskod UM3108

 

Grundlärarprogrammet F-3

Matematikkurser

Ma II f grundl. F-3: Geometri, mätning o taluppf. 15 hp, kurskod UM2204+UM22UU, 1:a halvan av term

Ma II f grundl. F-3: Geometri, mätning o taluppfattn. 15 hp, kurskod UM2204, 2:a halvan av term

Matematik I för grundlärare F-3: Grundl. taluppfattning och tals användning, 7.5 hp, kurskod UM2201

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II (UM3103)

Matematik III för F-3: Stat., sannolikhet, algebra,samband och förändring, 7,5 hp, kurskod UM5103

NO kurser

Naturvet. och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp, kurskod UM3112 (ULV: UM33UU) , 1:a halvan av term

Naturvet. och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp, kurskod UM3112 (VAL: UM33VU), 2:a halvan av term.

Självständigt arbete

Självständigt arbete på grundnivå, UM6010, UM6012

Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp, UM9000, UM9011 UM9020-UM9023, UM9100

 

Grundlärarprogrammet 4-6

Ämneskurser

Matematik för grundlärare åk 4-6 I: Taluppfattning och aritmetik, 7,5 hp, kurskod UM2301
Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri, 7,5 hp, kurskod UM4041
Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband, 15 hp, UM4044
Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, kurskod UM3106+UMT310+UM32UU

 

VFU kurser

Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet åk 4-6, kurskod UM2320
Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet 4-6, 7,5 hp, UM5006
Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inr mot år 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning ,UMT500
Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet åk 4-6, Kurskod UM7026

Självständigt arbete

Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp, UM9000, UM9011 UM9020-UM9023, UM9100
Självständigt arbete på grundnivå, UM6008-UM6009

UVK-kurser

Undervisning och utveckling för grundlärare årskurs 4-6, UM7105

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

VFU kurser

Verksamhetsförlagd utbildning I - Ämneslärarprogrammet och KPU, 7,5 hp, kurskod UM3312
Verksamhetsförlagd utbildning III – Ämneslärareprogrammet och KPU, 15 hp, kurskod UM8044

Självständigt arbete

Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp, UM9000, UM9011 UM9020-UM9023, UM9100

UVK-kurser

Skolan i samhället, kurskod: UM7111

 

Ämneslärarprogrammet

Ämnesdidaktiska kurser

Matematikämnets didaktik B, 7,5 hp, kurskod UM8029, (ämnesläraprogram: UM8031)
Matematikämnets didaktik, ämneslärarprog m inriktn mot arbete i grundsk årsk 7-9 o gy UM3107+UM3109
Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp, kurskod UM7014, (ämnesläraprogram: UM8030)

VFU kurser

Verksamhetsförlagd utbildning I - Ämneslärarprogrammet och KPU, 7,5 hp, kurskod UM3312
Verksamhetsförlagd utbildning III – Ämneslärareprogrammet och KPU, 15 hp, kurskod UM8044

Självständigt arbete

Självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 30 hp, kurskoder UM9102 till UM9107

UVK-kurser

Skolan i samhället, kurskod: UM7111

 

Magister- och masterprogram


Obligatoriska kurser

Matematikämnets didaktik A, 7.5 hp, kurskod UM8028
Matematikämnets didaktik B, 7,5 hp, kurskod UM8029, (ämnesläraprogram: UM8031)
Naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp, kurskod UM7013
Naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp, kurskod UM7014, (ämnesläraprogram: UM8030)
Självständigt arb. i magister- och masterprogram, 15 och 30hp, kurskod UM9004, UM9005, UM9007,UM9008

Valbara Kurser

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser, 7.5 hp, UM8006
Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning, 15 hp, UM8037

 

Fristående kurser

Grundnivå

Avancerad nivå

ULV

Ma II f grundl. F-3: Geometri, mätning o taluppf. 15 hp, kurskod UM2204+UM22UU, 1:a halvan av term

Matematik och lärande för år F-6 inom ULV-projektet, 30 hp, UM54UU

Matematikdid. för lärare i grskl tid. år I, 7.5 hp, kurskod UM3005, UM35VU, UM35UU

Matematikdid. för lärare i grskl tid. år: stat. och sanno., 7.5 hp, kurskod UM2025, UM28VU, UM28UU

Naturvet. och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp, kurskod UM3112 (ULV: UM33UU) , 1:a halvan av term

Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, kurskod UM3106+UMT310+UM32UU

Självständigt arbete på grundnivå, UM6002-UM6003, UM62VU-UM63VU, UM64UU-UM65UU

Verksamhetsförlagd utb. och ämnesdid. i ma och sv åk F-6 - kurs inom ULV/VAL, 15 hp, UM57UU, UM57VU

VFU III-Ämneslärarprogrammet och KPU-kurs inom ULV/VAL-projektet, 15 hp, kurskod UM77UU, UM77VU

Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, 7,5 hp, UM713U, UM714U

Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet (UM711U)

 

VAL

Matematikdid. för lärare i grskl tid. år I, 7.5 hp, kurskod UM3005, UM35VU, UM35UU
Matematikdid. för lärare i grskl tid. år: stat. och sanno., 7.5 hp, kurskod UM2025, UM28VU, UM28UU
Självständigt arbete på grundnivå, UM6002-UM6003, UM62VU-UM63VU, UM64UU-UM65UU
Verksamhetsförlagd utb. och ämnesdid. i ma och sv åk F-6 - kurs inom ULV/VAL, 15 hp, UM57UU, UM57VU
VFU III-Ämneslärarprogrammet och KPU-kurs inom ULV/VAL-projektet, 15 hp, kurskod UM77UU, UM77VU
Ämnesdidaktik med läroplansteori, 7,5 hp, kurskod UM711U, UM712U