Denna kurs ges tillsammans med Institutionen för språkdidaktik (ISD) där MND ansvarar för moment 2.

HT-2019

 

Kursansvarig

Inger Ridderlind

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019-10-21--2019-11-06
Schema
 

Grupp 1

Grupp 2

Övrigt

Kursmoment Fokus på matematik ges mellan 4/11-4/12 av oss på institutionen för MND.

Kursmoment Fokus på språk ges mellan 5/12-17/1 på institutionen för ISD.