Ämneslärarprogrammet

Kurshemsidor ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan omfattar 300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 5 år.

Under din studietid är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) din hemvist. Det innebär att det är till oss på MND du vänder dig med frågor om studiegång, tillgodoräknande, studievägledning och dylikt.

Om du söker information om en speciell kurs vänder du  dig till den institution som ger i kursen. Här finns information om din studiegång:

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som MND ger inom Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen:

Kontakt

Studievägledare
Nadia Seneby
E-post: studievagledning@mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6600

Utbildningsadministratör
Elvira Björkman
E-post: kursadministration@mnd.su.se
Telefon: 08-1207 67 32