HT-2019

 

Kursansvarig

Malin Lavett Lagerström

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019 08 06- 2019 08 20
Schema
 

Kursen hålls på heldistans, eventuellt ett campusförlagt moment (19 september, 16.30-18.30 i Svend Pedersen-rummet på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, SU). Alternativt blir det ett digitalt seminarium samma dag och tid.

Övrigt