Grundlärarprogrammet F-3

Kurshemsidor Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 1-3 omfattar 240 hp, vilket innebär heltidsstudier under 4 år.

Under din studietid är Institutionen för språkdidaktik (ISD) din hemvist. Det innebär att det är ISD du vänder dig med frågor om studiegång, tillgodoräknande, studievägledning och dylikt.

Om du söker information om en speciell kurs vänder du dig till den institution som ger i kursen. Här finns information om din studiegång

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som MND ger inom Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 1–3

Kontakt

Studievägledning ISD
studievagledare@isd.su.se
 

Utbildningsadministratör
Helena Sternhoff
E-post: kursadministration@mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6586