Fullständiga kursnamn:

  • Kvantitativa metoder I, UM010FN (kurs på forskarnivå)

  • Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, UM8005 (kurs på avancerad nivå)

Kurs inom forskarutbildning samt magister- och masterprogram, ges även som fristående kurs.

Kursen behandlar dels olika statistiska metoder dels enkät- och provkonstruktion. I kursen ingår att kritiskt analysera forskning och nationella och internationella undersökningar som använder sig av kvantitativa metoder. Kursen innehåller också hur man kan använda registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning. Kursen ger en introduktion i klassisk och modern mätlära. Kursen ges i samverkan med Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet.


HT-2019

 

Kursansvarig

Samuel Sollerman:

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se:
Kursplan, UM8005

Kursplan, UM010FN (49 Kb)

Litteraturlista

Litteraturlista under revidering

Registreringsperiod  190806-190820  (gäller ej forskarstuderande)
Schema
 
Schema- ht19
Övrigt