Magister- och masterprogram

Kurshemsidor magister- och masterprogram

Masterprogrammen omfattar 120 hp, varav ett självständigt arbete om 30 hp. Magisterprogrammen omfattar 60 hp, varav ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information om programmens uppläggning se respektive programs studiegång:

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som MND ger inom magister- och masterprogrammen:

Magister- och masterprogram

I programmen ingår obligatoriska kurser, valbara kurser i huvudområdet, valfria kurser samt ett självständigt arbete.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna innefattar två kurser i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik (ges under höstterminer) samt två kurser i forskningsmetod (ges under vårterminer). De obligatoriska kurserna kan läsas på distans med ca 3 campusträffar per kurs. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.

 

Valbara kurser

I magisterprogrammen ryms inga valbara kurser.

I masterprogrammen ingår 30 hp valbara kurser som väljs från en lista.
Valbara kurser är kurser på avancerad nivå i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik.  Vissa av kurserna ges på distans med fåtal campusträffar. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.

Kontakt

Studievägledare och utbildningsadministratör

Maria Backteman

E-post:studievagledning@mnd.su.se

Dagens schema