HT-2019

 

Kursansvarig

Lovisa Sumpter

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM8029

Kursplan UM8031

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 191021-191106
Schema
 
HT-19:
Övrigt