HT-2019

 

Kursansvarig

Anna Ålund, anna.alund@mnd.su.se
Anna-Karin Nordin, anna-karin.nordin@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

 

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019-08-06--2019-08-20
Schema
 

Preliminärt schema grupp 1

Preliminärt schema grupp 2

Preliminärt schema grupp 3

Preliminärt schema grupp 4

Övrigt

Kursen innehåller salstentamen, anmälan krävs. Se schemat för när anmälan stänger och när tenta och omtenta ges. Senast två dagar före tentan uppdateras schemat med information om tillåtna hjälpmedel.

Förväntas kunna innan kursstart (369 Kb)