HT-2019

 

Kursansvarig

Sofie Stenlund, Charlotta Billing

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM3106

Kursplan UMT310

Kursplan UM32UU

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019-08-19--2019-09-04
Schema
 

Schema grupp 1

Schema grupp 2

Övrigt

Kursen innehåller salstentamen, anmälan krävs. Se schemat för när anmälan stänger och när tenta och omtenta ges. Senast två dagar före tentan uppdateras schemat med information om tillåtna hjälpmedel.

DEL 3 Teknik och teknikdidaktik ges i period A (2/9-2/10) på KTH.
DEL 1 Undervisning i naturvetenskapliga ämnen ges period BC (3/10-4/12)
DEL 2 Människa, natur och samhälle ges period D (5/12-17/1)