Det övergripande syftet är att ge en bakgrund för hur pragmatiskt filosofiska och närliggande filosofiska perspektiv kan användas för forskning om lärande. Fokus läggs på att relatera pragmatismen till studier av lärande, såväl vad avser kognitiva aspekter som estetiska, etiska och moraliska värden.

Kursen ger möjlighet till att jämföra pragmatismen med andra perspektiv på lärande, samt att diskutera frågor som deltagarna själva utifrån sin avhandlingsuppgift har behov att förhålla sig till.

VT-2019

Kursansvarig

 

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se:

Kursplan UM7040 (Avancerad nivå)

Kursplan UM020FN Forskarnivå (133 Kb)

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod (Gäller ej forskarstuderande)
Schema
 
 
Övrigt