HT-2019

 

Kursansvarig

Kerstin Pettersson, kerstin.pettersson@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM9000

Kursplan UM9011

Kursplan UM9020

Kursplan UM9021

Kursplan UM9022

Kursplan UM9023

Kursplan UM9100

 

Litteraturlista

 
Registreringsperiod 190902-190908
Schema
 
Ramschema HT19 AN (19 Kb)
Övrigt

Välkomstbrev HT19 AN (343 Kb)