HT-2019

 

Kursansvarig

Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se
Kursplan UM6008

Kursplan UM6009

Kursplan UM6010

Kursplan UM6011

Kursplan UM6002

Kursplan UM6003

Kursplan UM62VU

Kursplan UM63VU

Kursplan UM63UU

Kursplan UM64UU

Kursplan UM65UU

Litteraturlista

 
Registreringsperiod

Period AB: 2019-08-12 - 2019-08-18

Period AD: 2019-08-12 - 2019-08-18

Schema
 

Ramschema SA GN Period AB HT19 (129 Kb)

Ramschema SA GN Period AD HT19 (299 Kb)

Övrigt