ULV

Kurshemsidor för ULV

ULV-projektet är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen. Utbildningen leder till en svensk lärarexamen och därmed ökar den möjligheterna för de utländska lärarna att få tillsvidaretjänst inom svensk skola.

Om du ännu inte är antagen till ULV-projektet, om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom projektet ska du börja med att kontakta ULV-projektet: ulv@su.se

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som MND ger inom ULV projekt.

Kontakt

Studievägledare
ULV-projektet:
ulv@su.se
Telefon: 08-1207 65 35
 

Kursadministration
kursadministration@mnd.su.se
 

Dagens schema