HT-2019

 

Kursansvarig

 

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM8006 (Avancerad nivå)

Kursplan UM015FN (Forskarnivå)

Litteraturlista

Litteraturlista - gäller för både UM8006 och UM015FN.
Registreringsperiod  
Schema
 
 
Övrigt