UVK

Skolan i samhället, kurskod: UM7111

Skolan i samhället, 22,5 hp är en av tre kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som du läser i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik samt Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är kursansvarig institution.

Kursen består av följande delar:

  • Delkurs 1: Ämnesdidaktik med läroplansteori 7,5 hp, ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).
  • Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp, ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).
  • Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp ges av Juridiska institutionen.
  • Delkurs 4: Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, 7,5 hp, ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

HT-2019

Information om varje delkurs hittar du under respektive länk nedan.

Delkurs

 Hp

Datum

Ges av

Ämnesdidaktik med läroplansteori 7,5 2/9-2/10 MND
Utbildningens historia och skolans plats i samhället 5 3/10-23/10 IPD
Juridik och etik i skolans värld 2,5 24/10-1/11 Juridiska institutionen
Ämnesdidaktik med betyg och bedömning 7,5 5/12-17/1 MND

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@mnd.su.se
 

Utbildningsadministratör
E-post: kursadministration@mnd.su.se