VAL

Kurser inom VAL

VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam i skolan, men saknar relevant examen och vill komplettera dina tidigare meriter för att uppnå lärarexamen.

Om du ännu inte är antagen till VAL-projektet, om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom VAL-projektet behöver du kontakta Enheten för externa kontakter: val@su.se

 

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som MND ger inom VAL-projektet.

Kontakt

Studievägledare
VAL-projektet:
val@su.se
Telefon: 08-1207 67 69
 

Kursadministration
kursadministration@mnd.su.se
 

Dagens schema