HT-2019

 

Kursansvarig

Lars Forsberg, Charlotta Billing

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

 

Litteraturlista

 
Registreringsperiod 2019-09-09--2019-09-22
Schema
 
Schema
Övrigt