HT-2019

 

Kursansvarig

Lars Forsberg, Sofie Stenlund

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

 
Registreringsperiod 2019-06-04-2019-06-20
Schema
 
Schema
Övrigt

Kursen startar i respektive VFU-skola den 2 september 2019