för kurs på grundnivå

Matematik för yngre åldrar I - 15 hp

Kurskod: UM2007

Gäller från:

Fastställd: 12.6.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B. & Emanuelsson, L (2008). Hur många prickar har en gepard? Göteborg. NCM. (132 s)

Heiberg Solem, I., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke. Lund. Studentlitteratur. (392 s)

Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri: matematikdidaktik för lärare. Lund. Studentlitteratur. (208 s)

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund. Studentlitteratur. (214 s)

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM). Göteborgs universitet. (244 s) valda delar om ca 144 s

Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg. NCM. (200 s)

 

Artiklar inom matematikdidaktik (ca 100s.)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.