för kurs på grundnivå

Laborativ matematik I - 7,5 hp

Kurskod: UM2031

Gäller från:

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Furness, A. (2001). Matematiken tar form. Solna: Ekelunds förlag. (135 s.)

Malmer, G. (2002).  Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. (240 s.)

McIntosh, A. (2008).  Förstå och använda tal: En handbok. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning. (244 s.)

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005).  Matematikverkstad: En handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. ( 136 s.)

Solem, I. H., Bjørnar, A. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur (392 s.)

Skott, J. (2010).  Matematik för lärare. Y. Grundbok. Bd 2.  Malmö: Gleerup (Valda delar ca. 100 s.)

 

Aktuella artiklar (ca 200 s.)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.