för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare åk F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning, 7.5 hp

Kurskod: UM2201

Gäller från: HT2019

Fastställd: 20190115

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Carruthers, E. & Worthington, M. (2006). Children’s Mathematics – Making marks, making meaning. London: Sage Publication. (26 s)

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Finns som elektronisk resurs. (10 s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (13 s)

Grevholm, B. (Red.). (2014). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (160 s)

Löfgren, B. & Ebbelind, A. (2010). Mattemusik. En metod för ämnesintegrerat lärande. Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB. (50 s)

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. (120 s)

Aktuella artiklar om 100 sidor.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.