för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare åk F-3, II, taluppfattning och aritmetik - 7.5 hp

Kurskod: UM2202

Gäller från: VT13

Fastställd: 20130423

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: matematik didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (2011). Tema 8: Matematik – ett grundämne. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM (valda delar om 100s)

Carpenter, T. P., Fenneman, E., Loef Franke, M., Levi, L. & Empson, S. B. (1999). Children’s Mathematics Cognitively Guided Instruction. Reston, Virginia. NCTM. (104s)

Caruthers, E. & Worthington, M. (2006). Children’s Mathematics – Making marks, making meaning. London. Sage publication. (valda delar om 120s)

Grevholm, B. (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm. Norstedt. (valda delar om 40 s)

Jannok Nutti, Y. (2010). Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik. Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. Luleå. Luleå Tekniska universitet. (100s)

Jess, K., Skott, J. & Hansen, H.C. (2011). Matematik för lärare. My, Elever med särskilda behov. Malmö: Gleerups.(68s)

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborgs universitet. Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.(valda delar om 95 s)

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. Myndigheten för skolutveckling. (50s)

Norén, E. (2010). Discourses and agency in a multilingual mathematics classroom. Nordic research working-paper series 28/10/2010, 1, (s. 1-16).

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G.(2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om 75 s)

 

Artiklar om ca 100 sidor

 

Övrigt

Aktuella styrdokument