för kurs på grundnivå
Matematik för grundlärare årsurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik
Kurskod: UM2301
Gäller från: HT 2019
Fastställd: 20190620
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Kilborn, W. (2014). Tal i bråk och decimalform – en röd tråd. Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC), Göteborgs universitet. (ca 34s) Finns som elektronisk resurs.

Kilhamn, C. (2014) Tallinjen som ett didaktiskt redskap. Göteborg: Nämnaren, Göteborgs universitet. (ca 9s) Finns som elektronisk resurs.

Lamon, S.J. (2012). Teaching Fractions and Ratios for Understanding. New York: Routledge. (ca 50s) Finns som elektronisk resurs.

Larsson, K. & Larson, N. (2011). Räkning – en kul historia. Göterbog: Nämnaren, Göteborgs universitet. (ca 5 s) Finns som elektronisk resurs.

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: En handbok. Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC), Göteborgs universitet. (ca 100s)

Sollervall, H. (2015). Aritmetik för lärare: Tal och de fyra räknesätten. Lund: Studentlitteratur. (ca 200s)

Aktuella artiklar om ca 200 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.