för kurs på grundnivå

Taluppfattning och aritmetik - 7,5hp

Kurskod: UM2301
Gäller från: HT2017
Fastställd: Vt 16, reviderad 20170613
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: En handbok. Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC), Göteborgs universitet. (ca 100s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S., & Retzlaff, J. (2010). Matematik för lärare. Delta, Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (ca 150 s)

Sollervall, H. (2015). Aritmetik för lärare: Tal och de fyra räknesätten. Lund: Studentlitteratur. (ca 200 s)

Aktuella artiklar om ca 200 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument för grundskolan