för kurs på grundnivå

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I - 7,5 hp

Kurskod: UM3005, UM35UU, UM35VU

Gäller från: HT-2017

Fastställd: 2012-04-24, reviderad: 2017-05-08

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (2011).  Matematik – ett grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning NCM, Göteborgs universitet. (100 s)

Grevholm, B. (red.). (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (160 s)     

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011).  Mathematics inside the black box: Bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (27 s)

McIntosh, A. (2008).  Förstå och använda tal: En handbok. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. (239 s)

Sollervall, H. (2015) Aritmetik för lärare: tal och de fyra räknesätten. Lund: Studentlitteratur. (200 s.)


Aktuella artiklar om ca 100 sidor.

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan.