Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, II. 15 hp

Kurskod: UM3103

Gäller från: VT2018

Fastställd: 2018-01-23

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Moment 1 - naturvetenskap

Litteraturlista naturvetenskap

Obligatorisk litteratur

Andrée, M., & Lager-Nyqvist, L. (2013). Spontaneous Play and Imagination in Everyday Science Classroom Practice. Research in Science Education, 43, (5), s. 1735-1750 (15s).

Areskough, M., Ekborg, M., Lindahl, B., & Rosberg, M. (2013). Naturvetenskapens bärande idéer – för lärare F-6. Malmö: Gleerups. (150s)

Areskough, M., & Eliasson, P. (2007). Energi för hållbar utveckling: Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (520s)

Gyberg, P., & Hallström, J. (2009). Världens gång – teknikens utveckling: Om samspelet mellan teknik, människa och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (384s)

Harlen, W. (2006). Teaching, learning and assessing science 5-12. London: SAGE Publications Ltd. (137s)

Helldén, G. (2012). Elevers kunskapsutveckling och förståelse av ekologiska processer. Stockholm: Liber. (171s)

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P. (2014). (red.) Lärande i handling: en pragmatisk didaktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (75s)

Myndigheten för skolutveckling (2004). Hållbar utveckling i praktiken. Stockholm: Liber. (120s)

Myndigheten för skolutveckling (2004). Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (87s)

Petri, L. (2008). Mofflor och människor – en storyline om hållbar konsumtion. Stockholm: Stiftelsen Håll Sverige Rent. (31s)

Siry, C., Ziegler, G., & Max, C. (2012). ”Doing Science” Through Discourse-in-Interaction: Young Children´s Science Investigations at the Early Childhood Level. Science Education, 96 (2)  311-336 (14s)

Svensson, M., (2011). Tekniska system i grundskolan – kritiska aspekter som didaktisk möjlighet. NorDiNa, 7 (2), 111-125 (14s).

Sund, P., & Sund, L. (2017). Hållbar utveckling: ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. (Första upplagan). Stockholm: Liber. (88s).

Wilhelmsson, B., Ottander. C., & Lidestav, G. (2012) Teachers intentions with outdoor teaching in schoolforest. NorDiNa 1(2), 26-42 (14s).

Vetenskapliga artiklar om ca 200 s.

 

Valbar litteratur

Adelsköld, L., & Petri, L. (2008). Barn i en hållbar stad. En storyline om miljö och demokratifrågor. Stockholm: Rädda barnen. (94s)

Nilsson, J., Wagner, U., & Rydestav, E. (2008). Vilja och våga. Temaarbete i grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur. (133s)

Persson, T., & Persson, C. (2007). Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (215s)