för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Kurskod: UM3106

Gäller från: VT 2019

Fastställd: 2018-11-27

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B. & Rosberg, M. (2017). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (261s)

Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik. (s. 17-180). Stockholm: Norstedts. (164s)

Björkholm, E. (2015). Teknik i de tidiga skolåren – om vad det innebär att konstruera en länkmekanism. Nordic Studies in Science Education. 11(1), 35-53. (19s)

Björkholm, E. (2018). Sammanfogning av material i eget konstruktionsarbete – kunnande och elevuppgifter i tidig teknikundervisning. Forskning om undervisning och lärande. 6 (2), 5-22. (18s)

Caiman, C., Hasslöf, H., Malmberg, C., Lundegård, I., Urbas, A. (2018). Introduktion – didaktiska perspektiv på hållbar utveckling. Stockholm: Skolverket. (13s) Finns som elektronisk resurs.

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C. & Rosenberg, M. (2016). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (184s)

Elfström, I. m fl. (2014). Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska och lära i förskola och grundskola. Stockholm: Liber. (200s)

Gyberg, Per & Hallström, Jonas (red.) (2009). Världens gång – teknikens utveckling (s. 25-188, 177-234). Lund: Studentlitteratur. (222s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. (261s)

Isaksson Persson (2011). Design och teknikutbildning. S O. Hansson, E. Nordlander & I. Skogh, (red.). Teknikutbildning för framtiden: perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (12s.)

Johansson, M. & Sandström, M. (2015). Undervisa i teknik. (s. 83-135). Malmö: Gleerups. (51s)

Jönsson, A. m fl. (2013). Bedömning i NO – grundskolans tidiga år. Malmö: Gleerups. (170s)

Klasander, C. (2013). Prylarna får inte skymma helheten. Stockholm: Origo. (5s) Finns som elektronisk resurs.

Lindgren, M. (1996). Några tankar kring Christopher Polhems teknikpedagogik. av Ginner & Mattsson (red.). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur. (11s)

Lundegård, I. (2018). Det ska funka framöver - Intergenerationellt ansvar och demokratisk pluralism i undervisning för hållbar utveckling. Stockholm: Skolverket. (13s) Finns som elektronisk resurs.

Malmberg, C. (2016). Intressekonflikter och handlingskompetens. Stockholm: Skolverket. (9s) Finns som elektronisk resurs.

Mannila, L. (2017). Utdrag ur: Att undervisa i programmering i skolan: varför, vad och hur? (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. (15s)

Moreland, J. Cowie, B. & Jones, A. (2007). Assessment for learning in primary technology classrooms. Design and Technology Education: An International Journal. 12(2), 95-103. (8s)

Rosberg, J. (1998). Vad är en Mekanism? Stockholm: Peros Teknik. (3s) Finns som elektronisk resurs.

Schoultz, J. (1999). Naturvetenskaplig kunskap i samtal och papper-och-penna-test. Ingår i I. Carlgren (Red.), Miljöer för lärande. (s.182-204). Lund: Studentlitteratur. (23s). Särtryck

Sentance, S., Csizmadia,A. (2015). Teachers’ perspectives on successful strategies for teaching Computing in school. Paper presenterad på IFIP TCS 2015 – June 2015. (15s)

Svensson, M. (2011). Tekniska system i grundskolan – kritiska aspekter som didaktisk möjlighet. Nordic Studies in Science Education. 7(2), 111–125. (15s)

Wickman, P-O & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (288s)

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Utdrag ur: Programmering: introduktion till digital kompetens i grundskolan. (Första upplagan). Stockholm: Liber (15s)

Aktuella artiklar om ca 400 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument

Diagnosmaterial i NO för åk 1-6, DiNO (Skolverket)