för kurs på grundnivå

Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan - 7,5 hp

Kurskod: UM3107, UM3109

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 20190808

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Larsson, M., & Ryve, A. (2012). Balancing on the edge of competency-oriented versus procedural-oriented practices: orchestrating whole-class discussions of complex mathematical problems. Mathematics Education Research Journal 24(4), 447-465. (19s)
Finns som elektronisk resurs.

Lingefjärd, T. Meier, S. (2010) Teachers as managers of the modelling process. Mathematics Education Research Journal 22(2), 92-107. (16s)

Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulative to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics 47(2), 175-197. (23s)

Nilsson, P. (2003). Elevers förståelse av en slumpsituation - En fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet. (68s) Finns som elektronisk resurs.

Persson, P. E. (2010). Räkna med bokstäver!: en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet). (50s) Finns som elektronisk resurs.

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap: för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (104s) Finns som elektronisk resurs.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S. & Retzloff, J. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (480s)

Skolverket (2019). Bedömningsstöd i matematik på gymnasial nivå. (50s) Finns som elektronisk resurs.

Uribe-Flórez, L. J., & Wilkins, J. L. M. (2010). Elementary School Teachers' Manipulative Use. School Science and Mathematics 110(7), 363-371. (9s) Finns som elektronisk resurs.

Xenofontos, C., & Andrews, P. (2012). Prospective teachers’ beliefs about problem-solving: Cypriot and English cultural constructions. Research in Mathematics Education 14(1), 69-85. (17s) Finns som elektronisk resurs.

 

Valbar litteratur

Dessutom väljs artiklar och digitala resurser om ca 150 s.